cv ketel
 

Voor correct gebruik van onze site lees eerst aandachtig de disclaimer en het privacy beleid.

 

Disclaimer:

Hoewel we veel aandacht hebben besteed aan het samenstellen van deze website (cvketel247.nl), kan er niet worden gegarandeerd dat de informatie (nog) juist, volledig en/of in een specifieke situatie van toepassing is.
De informatie getoonde is uitsluitend indicatief.
U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie, en de maker(s) aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiend uit of op welke manier dan ook verbonden met het gebruik van deze website of de inhoud ervan.
Het is raadzaam om altijd advies in te winnen bij verschillende deskundigen voordat u een belangrijke beslissingen neemt! Door gebruik te maken van deze site verklaart u kennis te hebben genomen van het bovenstaande en daar mee in te stemmen.

Privacy Beleid

Vanaf 1 september 2001 is de wet bescherming persoonsgegevens van kracht. Deze wet biedt een nog betere bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard houdt cvketel247.nl zich aan deze wet. We hechten namelijk veel waarde aan uw privacy. Dit betekent voor u:
- Onze webserver herkent niet automatisch informatie met betrekking tot het email adres van bezoekers van onze website.
- De door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt heeft. Dat is het opvragen van offertes.
- Uw persoonsgegevens worden uitsluitend en eenmalig verstrekt aan die bedrijven die u snel van offertes gaan voorzien. Verdere verspreiding laten wij niet toe.
- De medewerkers van cvketel247.nl en de medewerkers van bedrijven waar wij offertes opvragen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.
Alle informatie die u ons heeft verstrekt ten behoeve van het opvragen en/of vergelijken van offertes zullen wij ook alleen delen ten behoeve van het opvragen en vergelijken van offertes.

Met betrekking tot cookies
Wij kunnen cookies gebruiken om de instellingen van bezoekers te bewaren en om de in het verleden gedane activiteiten op de site te registeren, om zodoende een nog betere service te kunnen geven aan bezoekers die terugkeren naar onze site. Wij kunnen gebruik maken van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om  advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u meer wilt weten over de manier waarop wij gebruik kunnen maken van cookies lees dan ons cookiebeleid.

Wanneer ons informatiebeleid in de toekomst verandert, zullen wij de veranderingen op onze site zetten om u dit te laten weten en u de gelegenheid te bieden om al dan niet hier mee akkoord te gaan. Als u bezorgt bent over hoe deze informatie wordt gebruikt, controleer dit dan regelmatig op onze site.
Als u denkt dat deze site niet het beleid voert zoals dat is vermeld, neem dan a.u.b. contact met ons op.